Aydınlatma Metni

 • Aydınlatmanın Amacı: Bu aydınlatma metni, https://gonulluders.com alan adlı internet sitesini (“Website”) ziyaretiniz esnasında işlenebilecek olan kişisel veriler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 
 • Veri Sorumlusunun Kimliği: Veri Sorumlusu, Website üzerinden yürütülen projenin fikir sahibi olan Gül Özdemir’dir.
 
 • Veri Sorumlusunun İletişim Bilgisi: gonulludersweb@gmail.com üzerinden veri sorumlusuna ulaşılabilmesi mümkündür.
 
 • İşlenen Kişisel Verilerin Ne Olduğu ve İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebep:
  • IP Adresi:
   • İşlenme Amacı: Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi
   • Hukuki Sebep: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Trafik Bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin zorunlu olması
 
 • Çerezler:
  • İşlenme Amacı: Website’de geçirilen süre ve bu süredeki faaliyetlerin analiz edilerek Website’nin kullanımının ve işlevselliğinin geliştirilebilmesi
  • Hukuki Sebep: Website verimliliği ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatimiz için Çerez kullanmamızın zorunlu olması
 
 • Verilerin Toplanma Yöntemi: Website’de yer alan çerezler vasıtası ile, otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
 
 • Veri Aktarımına İlişkin Bilgiler: Kişisel veriler,
  • Veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla Website sunucu ve altyapı ve Website tasarım hizmeti alınan sağlayıcılar ile; ve
  • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılmaktadır.
 
 • İlgili Kişi Olarak Haklarınız:
  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
  • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
  • Kişisel verilerinizin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
  • Eksik/yanlış işleme halinde düzeltilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
  • Kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
  • Otomatik sistemlerce yapılan analiz sonucu aleyhte çıkan sonuca itiraz etme
  • Kanuna aykırı işleme durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme