Bu form, kitap, defter ve kırtasiye ihtiyacı olan öğrencilerimizin başvuru yapması için hazırlanmıştır.

ÖĞRENCİ ve ÖĞRENCİ ADINA BAŞVURU YAPAN VELİ/VASİ AYDINLATMA METNİ
• Aydınlatmanın Amacı: Bu aydınlatma metni, http://gonulluders.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden ders alma talebinde bulunan öğrencilerin ve varsa öğrenciler adına başvuru yapan veli/vasi veya yakınların, talep oluşturma esnasında işlenen kişisel veriler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

• Veri Sorumlusunun Kimliği: Veri Sorumlusu, Website üzerinden yürütülen projenin fikir sahibi olan Gül Özdemir’dir.

• Veri Sorumlusunun İletişim Bilgisi: gonulludersweb@gmail.com üzerinden veri sorumlusuna ulaşılabilmesi mümkündür.

• İşlenen Kişisel Verilerin Ne Olduğu ve İşlenme Amaçları:

o Öğrencinin Adı Soyadı:
İşlenme Amacı: Öğrenci kaydının oluşturularak ders almayı talep eden kişinin sisteme kaydedilebilmesi

o Veli Adı Soyadı:
İşlenme Amacı: Öğrenci adına formu dolduran kişinin sisteme kaydedilebilmesi

o Telefon Numarası:
İşlenme Amacı: Öğrenci kaydının oluşturularak ders almayı talep eden kişinin sisteme kaydedilebilmesi ve talebine ilişkin olarak gönüllü öğretmenler ile bir araya getirilmesi için kendisi ile iletişime geçilebilmesi
Bu veri bakımından ilgili kişi öğrenci veya öğrenci adına başvuru yapan veli/vasi olabilecektir.

o E-Posta Adresi:
İşlenme Amacı: Öğrenci kaydının oluşturularak ders almayı talep eden kişinin sisteme kaydedilebilmesi ve talebine ilişkin olarak gönüllü öğretmenler ile bir araya getirilmesi için kendisi ile iletişime geçilebilmesi
Bu veri bakımından ilgili kişi öğrenci veya öğrenci adına başvuru yapan veli/vasi olabilecektir.

o Şehir:
İşlenme Amacı: Website üzerinden yürütülen projenin ölçeği itibariyle henüz yalnızca depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilere açık olması nedeniyle talepte bulunan öğrencinin bölge tespitinin yapılabilmesi

o Okul Adı:
İşlenme Amacı: Website üzerinden yürütülen projenin ölçeği itibariyle henüz yalnızca depremden etkilenen bölgelerdeki öğrencilere açık olması nedeniyle öncelikli olarak eğitim veremez durumda olan okulların öğrencilerinin sisteme kaydedilebilmesi

o Öğrencinin Sınıfı:
İşlenme Amacı: Öğrencinin ders alacağı seviyenin belirlenebilmesi

o Ders Talep Edilen Branş:
İşlenme Amacı: Öğrencinin kaydının oluşturularak ders almayı talep ettiği branşa göre öğretmenlerle eşleştirilebilmesi

o İsteğe Bağlı Bırakılan Mesaj İçeriği:
İşlenme Amacı: Öğrencinin varsa ek taleplerinin öğrenilebilmesi
Lütfen bu bölümü doldururken özel nitelikli kişisel veri kategorisinde değerlendirilebilecek sağlık verisi ve benzeri hassas verilerinizi bizlerle paylaşmayınız. Bu tür paylaşımların olması halinde başvuru formunun derhal imha edilmesi gerekecektir.

• Yukarıda belirtilen veriler, öğrencinin kendisinden alınabileceği gibi; öğrenci adına formu dolduran veli/vasi veya öğrencinin başka bir yakını tarafından da iletilebilecektir. Verilerin ilgili kişinin kendisinden alınmadığı durumlarda, veriyi öğrenci adına ileten 3. kişiler veri sorumlusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesine uygun olarak öğrencilerin aydınlatılabilmesi için veriyi tarafımıza ileten 3. kişilerin desteği beklenmektedir.

• Verilerin Toplanma Yöntemi: Website’de yer alan ‘Öğrenci Başvuru Formu’ vasıtası ile, otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

• Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebep: Sayılan kişisel veriler, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaat için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

• Veri Aktarımına İlişkin Bilgiler: Kişisel veriler,
o Veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla Website sunucu ve altyapı ve Website tasarım hizmeti alınan sağlayıcılar; ve
o Ders talebinde bulunan öğrencinin talepte bulunduğu branştan öğretmenler ile eşleştirilebilmesi amacıyla, öğrencinin eşleştirildiği öğretmenler ile paylaşılmaktadır.

• İlgili Kişi Olarak Haklarınız:
o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
o İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme
o Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
o Kişisel verilerinizin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
o Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
o Eksik/yanlış işleme halinde düzeltilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
o Kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
o Otomatik sistemlerce yapılan analiz sonucu aleyhte çıkan sonuca itiraz etme
o Kanuna aykırı işleme durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme.