Bu form, platformumuzda aktif olarak gönüllü ders vermekte olan öğretmenlerimizin iletişim bilgilerinin platformumuzun destekçilerinden Palme Yayınevi’ne toplu olarak iletilmesi için hazırlanmıştır.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMEN AYDINLATMA METNİ
• Aydınlatmanın Amacı: Bu aydınlatma metni, https://gonulluders.com alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinde yürütülen proje için alınan gönüllü öğretmen başvuruları esnasında işlenen kişisel veriler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

• Veri Sorumlusunun Kimliği: Veri Sorumlusu, Website üzerinden yürütülen projenin fikir sahibi olan Gül Özdemir’dir.

• Veri Sorumlusunun İletişim Bilgisi: gonulludersweb@gmail.com üzerinden veri sorumlusuna ulaşılabilmesi mümkündür.

• İşlenen Kişisel Verilerin Ne Olduğu ve İşlenme Amaçları:
o Ad Soyad:
İşlenme Amacı: Gönüllü öğretmen kaydının oluşturularak gönüllü öğretmen olmak isteyen kişinin sisteme kaydedilebilmesi
o Telefon Numarası:
İşlenme Amacı: Gönüllü öğretmen kaydının oluşturularak gönüllü öğretmen olmak isteyen kişinin sisteme kaydedilebilmesi ve kendisiyle ihtiyaç halinde iletişime geçilebilmesi
o E-Posta Adresi:
İşlenme Amacı: Gönüllü öğretmen kaydının oluşturularak gönüllü öğretmen olmak isteyen kişinin sisteme kaydedilebilmesi ve kendisiyle ihtiyaç halinde iletişime geçilebilmesi
o Alan Adı / Branş:
İşlenme Amacı: Gönüllü öğretmen kaydının oluşturularak gönüllü öğretmen olmak isteyen kişinin sisteme kaydedilebilmesi ve öğretmenin branşına göre talepte bulunan öğrencilerle eşleştirilebilmesi
o Mesleki Bilgiler (Çalışılan Kurum)
İşlenme Amacı: Gönüllü öğretmen kaydının oluşturularak gönüllü öğretmen olmak isteyen kişinin sisteme kaydedilebilmesi

• Verilerin Toplanma Yöntemi: Website’de yer alan ‘Gönüllü Öğretmen Başvuru Formu’ vasıtası ile, otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

• Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebep: Sayılan kişisel veriler, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili verinin işlenmesinin meşru menfaat için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

• Veri Aktarımına İlişkin Bilgiler: Kişisel veriler,
o Veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla Website sunucu ve altyapı ve Website tasarım hizmeti alınan sağlayıcılar ile; ve
o Gönüllü öğretmenin ders talebinde bulunan öğrenci ile eşleştirilebilmesi amacıyla eşleştirildiği öğrenciler ile paylaşılmaktadır.

• İlgili Kişi Olarak Haklarınız:
o Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
o İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme
o Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
o Kişisel verilerinizin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
o Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
o Eksik/yanlış işleme halinde düzeltilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
o Kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
o Otomatik sistemlerce yapılan analiz sonucu aleyhte çıkan sonuca itiraz etme
o Kanuna aykırı işleme durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme